FORUM Dialog+ im Andrzeja Godlewskiego

to cykl debat o najważniejszych wyzwaniach dla Polski w Europie. Dotyczą one przede wszystkim kwestii związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o relacje z Rosją iUkrainą, problematykę migracji, politykę spójności, przyszłość unii walutowej, pozycję UE na arenie międzynarodowej, politykę handlową Unii, współpracę z Chinami oraz politykę gospodarczą w obliczu pandemii. Chcemy również pogłębić problematykę unii energetycznej, polityki klimatycznej, współpracy obronnej oraz relacji polsko-niemieckich.

W debatach w ramach FORUM Dialog+ biorą udział wybitni polscy i zagraniczni eksperci reprezentujący różne środowiska i specjalności. Prowadzone z ich udziałem dyskusje w sposób merytoryczny uzupełniały kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i spory nad kształtem UE w kolejnej dekadzie. Ten dialog, którego ze względu na polaryzację polityczną w Polsce bardzo brakuje, jest ukierunkowany na dochodzenie do propozycji rozwiązań i kompromisów.

Debaty w ramach FORUM Dialog+ są organizowane przy współpracy z Fundacją Adenauera i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Andrzej Godlewski Bio

Ostatnie publikacje