3 października 1990 roku zakończył się podział Niemiec na wschód i zachód. Europa rozpoczęła pisać nowy rozdział historii. Miesiąc po zjednoczeniu wolna Polska podpisała ze zjednoczonymi Niemcami traktat graniczny, a po dziewięciu miesiącach traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Po raz pierwszy od setek lat kooperacja zastąpiła konfrontację w relacjach bilateralnych.

Zagadnienia do dyskusji:

➔ jaki jest stan zjednoczenia Niemiec po 30 latach?
➔ jaką rolę zjednoczoną Niemcy odgrywają w Europie i na świecie?
➔ jak wyglądały relacje wolnej Polski ze zjednoczonymi Niemcami w ostatnich 30 latach?
➔ jak powinny wyglądać relacje polsko-niemieckie w przyszłości?

Bilans zjednoczenia i relacji polsko-niemieckich przedstawią w naszej debacie politycy i eksperci.

Prelegenci:

➔ Sebastian GEMKOW – niemiecki polityk, Minister Nauki Saksonii
➔ Marcus MECKEL – niemiecki politolog, były minister spraw zagranicznych NRD
➔ dr Justyna SCHULZ – Dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu
➔ prof. Wawrzyniec KONARSKI – Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Moderator:

Marcin ANTOSIEWICZ, dziennikarz, były Korespondent w Berlinie dla TVP   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *