Europe Talks – cykl rozmów z wybitnymi osobowościami Polski I Europy.

Powrót do tzw. normalności stwarza pretekst do rozmowy o świecie, w jakim chcemy żyć. Wciąż nie jest przesądzone, czy nowa normalność pokryje się ze starą. Czy rozliczenia rządzących z zarządzania kryzysowego nie przykryją debaty o wyzwaniach przyszłości. Jakie lekcje wyciągnąć z pandemii i narodowej kwarantanny, by poprawić jakość życia Europejczyków i pogłębić demokrację. Jak chcemy być rządzeni. Jakie prawa obywatelskie chcemy utrzymać i zdobyć. Jak zwiększyć zaufanie do nauki i instytucji publicznych. Jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Jak chcemy zarabiać i na co wydawać jako społeczeństwa i wspólnoty państwowe. Jak kształtować globalizację, światowy handel i kapitalizm. Jak zapewnić pokój społeczny. Jak przeprowadzić transformację cyfrową. Jak przygotować się do następnego kryzysu, co może dać nam pewność, że lepiej go przetrwamy.