Partnerzy

Fundacja Konrada Adenauera

Fundacji Konrada Adenauera

prowadzona przez ok. 80 biur w ponad 120 państwach na całym świecie, ma służyć wspieraniu prawa ludzi do życia w wolności i godności, w poszanowniu praw człowieka. Fundacja pragnie przyczynić się do rozwoju demokracji, państwa prawa i społecznej gospodarki rynkowej. Współpraca przy projektach, poświęcanych dialogowi w polityce wewnętrznej i międzynarodowej, jak i porozumieniu między kulturami i religiami zajmuje w działalności Fundacji szczególne miejsce.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

U podstaw działań FWPN leży przekonanie, że Polacy i Niemcy jako partnerzy mogą wspólne działać na rzecz nowoczesnego, otwartego i sprawiedliwego społecznie współistnienia w UE. W tym sensie oba kraje tworzą wspólnotę wartości. Wymaga ona, aby dwustronność relacji nabrała nowego wymiaru i nowej jakości, a także zawierała kontekst europejski.