Europe Talks

Prof. Adam Daniel Rotfeld o Polsce, Europie i międzynarodowym porządku

Andrij Deszczyca – „Czy Europa uwierzy łzom?”