Gospodarcze konsekwencje pandemii nieproporcjonalnie dotykają różne grupy społeczne. Najbardziej na „zamknięciu” gospodarki stracili młodzi ludzie, w tym przede wszystkim młode kobiety.

Jeden na sześciu młodych do 29 roku życia straci pracę z powodu koronawirusa, szacuje ONZ. A czas pracy tych, którzy ją utrzymają, skróci się średnio o 23%, co przełoży się na zarobki. Covid-19 zabiera młodym ludziom nie tylko miejsca pracy, staże i praktyki, ale często również możliwość pobierania dalszej nauki. Po powrocie do post-Covid-owej normalności, to także tej grupie wiekowej będzie najtrudniej znaleźć stabilne miejsca pracy z szansą na rozwój kariery zawodowej, wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). 50% studentów uważa, że zakończenie ich edukacji opóźni się. A jedynie 10% wierzy, że dokończą rozpoczęte staże lub praktyki.

„Nie ma w tym żadnej przesady, kiedy mówi się o powstającej generacji lockdown”

oświadczył Guy Ryder, szef MOP. Jego zdaniem „wyjście z szoku” zajmie młodym „dekadę lub dłużej”.

Już przed wybuchem kryzysu zdrowotnego i ekonomicznego globalna stopa bezrobocia wśród młodych wynosiła 13,9% i była najwyższa ze wszystkich grup wiekowych. W 2019 roku 267 milionów młodych na świecie nie miało ani pracy ani nie pobierali edukacji.

Zagadnienia do dyskusji:

➔ jak państwa i przedsiębiorstwa mogą działać na rzecz utrzymania zatrudnienia i edukacji młodych?
➔ jakie programy dla młodych może stworzyć Polska, Niemcy, UE?
➔ jak wychodzić z pandemii i reformować gospodarkę, by wzmocnić szansę młodych na rynku pracy?

Paneliści:

➔ Markus PILGRIM – dyrektor Biura Europy Środkowo-Wschodniej Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ
➔ Milena KOWALSKA – przewodnicząca Stowarzyszenia Młodzi Demokraci, doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, radna miejska Ostrowa Wielkopolskiego
➔ Mateusz MIELCZAREK – doradca ds. młodego pokolenia Szymona Hołowni
➔ Marcin JANUSZKIEWICZ – aktor, który w czasie pandemii został kurierem

Moderator:

Marcin ANTOSIEWICZ – dziennikarz, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *