W czasie pandemii koronawirusa infrastruktura cyfrowa okazuje się niezbędna do pomocy obywatelom, służbom publicznym, szkołom i przedsiębiorstwom w przetrwaniu kryzysu. Dygitalizacja, która wcześniej była w wielu miejscach eksperymentem stała się rzeczywistością. Rozwój cyfryzacji przemysłu i inteligentnych fabryk nabiera turbo tempa. Pytanie, czy Europa dogoni Azję, jest kluczowe dla unijnej gospodarki. Covid-19 może być punktem zwrotnym w historii europejskiego przemysłu.

„Unia Europejska podejmuje ważne kroki w celu zwiększenia swojej suwerenności cyfrowej i otwartej strategicznej autonomii”, stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii. Chodzi o rozwój łączności szerokopasmowej i 5G, które mają stanowić podstawy zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki, od transportu i energii przez opiekę zdrowotną i edukację po produkcję i rolnictwo.

„Obecny kryzys uświadomił nam dobitnie znaczenie dostępu do bardzo szybkiego internetu w przypadku przedsiębiorstw, służb publicznych i obywateli, ale także potrzebę przyspieszenia tempa rozwoju sieci 5G. Musimy zatem współpracować przy rozwijaniu szybkich sieci bez dalszych opóźnień”,

uważa Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej do spraw Europy na miarę ery cyfrowej.

W lutym jeszcze przed wybuchem pandemii, Vestager przedstawiła Europejską Strategię Cyfrową. Wtedy wydawała się celem przyszłości, który w odróżnieniu od European Green Deal, nie rozpalał wyobraźni i emocji europejskiej opinii publicznej. W ciągu ostatnich miesięcy dla wszystkich stało się jasne, że szanse na przeżycie ma tylko cyfrowa Europa. Tylko jak teraz ją szybko stworzyć?

Na ten temat w debacie Forum Dialog Plus będą dyskutować eksperci i politycy

Zagadnienia do dyskusji:

➔na jakim etapie rozwoju przemysłu 4.0 są kraje Grupy Wyszehradzkiej i Niemcy?
➔ jak Europa może konkurować z Chinami w cyfryzacji i robotyzacji?
➔ czy Europa ma jeszcze szansę stać się liderem w dziedzinie systemów sztucznej inteligencji?
➔ czy administracja Joe Bidena oznacza nowe otwarcie we współpracy transatlantyckiej w cyfrowej transformacji gospodarki?
➔ jak przemysł 4.0 rewolucjonizuje rynek pracy?
➔ jak Polska i Niemcy budują społeczeństwo gigabitowe?

Paneliści:

➔ prof. Marta GÖTZ, prorektor ds. nauki Akademii Finansów i Biznesu Vistula, autorka badania „Wpływ przemysłu 4.0. na inwestycje zagraniczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”
➔ Philipp MEYER, Trumpf Company, Chiny, lider Przemysłu 4.0
➔ Marcin KIERWIŃSKI, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej
➔ dr Andrzej SOLDATY, Prezes Zarządu Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości
➔ dr Konrad POPŁAWSKI, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich

Moderator:

Marcin ANTOSIEWICZ – dziennikarz, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *