Harmonogram debat na 2021

02 / 2021

Zielone Chiny. Jaka jest chińska strategia zrównoważonego rozwoju?

02 / 2021

Europejska ochrona zdrowia – utopia czy konieczność?

03 / 2021

Debata obywatelska: Równość, Wolność, Demokracja. Jakie prawa obywatelskie pasują do 2021 roku?

03/2021

Debata gospodarcza. Prezydencja Portugalii w Unii Europejskiej

04/2021

Debata klimatyczna: Europejska droga do 1.5C

05 / 2021

Jaka jest polska odpowiedzialność za Unię Europejską?

06 / 2021

Relacje z Chinami. Jak znaleźć balans między
konkurencją a kooperacją?

08 / 2021

30 lat Trójkąta Weimarskiego. Co teraz

09 / 2021

Rola Unii Europejskiej jako globalnego gracza. Polityka obronna UE

10 / 2021

Wspólna polityka rolna. Jak zreformować
rolnictwo europejskie?

11 / 2021

Tożsamość europejska: integracja imigrantów
UE

12 / 2021

Demografia jako największe wyzwanie społeczne dla Unii Europejskiej