#Chiny​ mają ambicje stać się globalnym championem w produkcji „zielonych” technologii (panele słoneczne i wiatrowe, elektromobliność) i zrównoważonych rozwiązań w biznesie. Państwo przeznacza ogromne sumy na badania i innowacyjne technologie. Jednak większość patentów w sektorze energetyki wiatrowej nie przyniosła jeszcze wysokiej jakości zastosowań. Dla przywódców Chin zmiany klimatyczne i zniszczenia środowiska są palącymi problemami, które długofalowo mogą zagrozić nie tylko rozwoju gospodarczemu, ale także panowaniu Partii Komunistycznej. Choć rząd w Pekinie, by pobudzić koniunkturę po kryzysie pandemicznym wzmocnił czasowo sektor energetyczny oparty na paliwach kopalnych, to jednak nie zrezygnował z ambitnych celów klimatycznych. Prezydent Xi Jinping ogłosił, ze do 2060 roku Chiny staną się neutralne klimatycznie. Dziś odpowiadają za 28,5 proc. globalnej emisji CO2 i są także największym konsumentem węgla na planecie (ponad 50 proc. zużycia). Na poziomie centralnym władze zainicjowały szereg działań na rzecz ochrony klimatu i środowiska. Jednak wciąż brakuje sektorowego podejścia i lokalnych zachęt do ich wdrożenia. Zagadnienia do dyskusji: ➔ jak Chiny chcą przeprowadzić „zielona” transformacje w gospodarce? Jak chcą połączyć ekologie z ekonomia? ➔ jakie podatki i finansowe wsparcie państwo w 14. Planie Pięcioletnim (2021-2025) oferuje przedsiębiorcom, którzy wdrażają technologie przyjazne środowisku? ➔ jak Chiny wykorzystują innowacje do walki ze zmianami klimatycznymi? ➔ jak przebiega proces dekarbonizacji w Chinach? Paneliści: ➔ Roland #Freudestein​, dyrektor programowy Centrum Martensa w Brukseli ➔ David #Merkle​, główny specjalista od spraw chińskich, KAS- centrala Berlin ➔ dr Agnieszka #McCaleb​, adiunkt w Katedrze Badań Gospodarek Państw Azji Wschodniej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie ➔ dr Michał #Bogusz​, główny specjalista Programu Chińskiego Ośrodka Studiów Wschodnich