Dotyczą one głównie zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej. Obejmuje stosunki z Rosją i Ukrainą, kwestie migracyjne, politykę spójności, przyszłość unii walutowej, pozycję UE na arenie międzynarodowej, politykę handlową UE, współpracę z Chinami oraz politykę gospodarczą w obliczu pandemii. Chcemy też pogłębić kwestie unii energetycznej, polityki klimatycznej, współpracy obronnej i stosunków polsko-niemieckich.


W debatach FORUM Dialog + biorą udział wybitni polscy i zagraniczni eksperci reprezentujący różne środowiska i specjalności. Dyskusje z ich udziałem istotnie uzupełniają spory o kształt UE w najbliższej dekadzie. Ten dialog, którego bardzo brakuje ze względu na polaryzację polityczną w Polsce, ma na celu wypracowanie propozycji rozwiązań i kompromisów.


Debaty w ramach FORUM Dialog + organizowane są we współpracy z Fundacją Adenauera i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *