Wojna w Ukrainie nie tylko radykalnie zmieniła architekturę bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także na nowo kształtuje relacje międzyludzkie w tym regionie. Rewidowane są dawne stereotypy i uprzedzenia. Kraje regionu, w tym Polska, stanęły w obliczu nowych zagrożeń zza wschodniej granicy i mierzą się z nowym zjawiskiem, jakim jest napływ uchodźców z terenów ogarniętych wojną. W czterech odcinkach projektu „Polska i Ukraina. O wojnie, o pojednaniu, o Europie” nasi bohaterowie rozmawiają o aktualnej sytuacji politycznej, o różnych reakcjach krajów Europy, w tym Polski i Niemiec, na wydarzenia w Ukrainie, o zmianach zachodzących w nastawieniu Zachodu do Rosji oraz o tym, w jaki sposób losy wojny wpłyną na kształt kontynentu. W rozmowach pojawiają się wątki osobistych historii rodzinnych, związanych z bolesnymi kartami polsko-ukraińskich dziejów XX wieku, jak również omawiane są ostatnie przemiany we wzajemnym postrzeganiu się Polaków i Ukraińców, w tym przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń i poszukiwanie dróg do trwałego pojednania. W innych miejscach poruszany zostaje szerszy, cywilizacyjny wymiar toczącej się walki o Ukrainę, w której niektórzy eksperci widzą decydujące dla przyszłości Europy starcie dwóch systemów: demokracji z autokracją. Nie braknie również planów wspólnych przedsięwzięć przy odbudowie powojennych zniszczeń, nie tylko dla Polski, ale i całej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. O gospodarce dyskutują: Marcin Święcicki – rzecznik praw przedsiębiorców Ukrainy w latach 2019-2021 Volodymyr Lytvyn – wiceminister finansów Ukrainy w latach 2007-2008, wiceprezes Oschadbank w latach 2013-2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *