Wojna w Ukrainie nie tylko radykalnie zmieniła architekturę bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także na nowo kształtuje relacje międzyludzkie w tym regionie. Rewidowane są dawne stereotypy i uprzedzenia. Kraje regionu, w tym Polska, stanęły w obliczu nowych zagrożeń zza wschodniej granicy i mierzą się z nowym zjawiskiem, jakim jest napływ uchodźców z terenów ogarniętych wojną. W czterech odcinkach projektu „Polska i Ukraina.O wojnie, o pojednaniu, o Europie” rozmawiamy o aktualnej sytuacji politycznej, o różnych reakcjach krajów Europy, w tym Polski i Niemiec, na wydarzenia w Ukrainie, o zmianach zachodzących w nastawieniu Zachodu do Rosji oraz o tym, w jaki sposób losy wojny wpłyną na kształt kontynentu. Z panelistami w debatach o kulturze i historii rozmawiamy o ich osobistych losach, które są związane z bolesnymi kartami polsko-ukraińskich dziejów XX wieku, jak również o przemianach we wzajemnym postrzeganiu się Polaków i Ukraińców, jak również o przezwyciężaniu wzajemnych uprzedzeń, o przebaczeniu i pojednaniu. Poruszamy także szerszy, cywilizacyjny wymiar toczącej się walki o Ukrainę, w której niektórzy eksperci widzą decydujące dla przyszłości Europy starcie dwóch systemów: demokracji z autokracją. Wreszcie dyskutujemy o relacjach gospodarczych, których dotychczasowy bieg brutalnie zniszczyła wojna. Czy odbudowa Ukrainy to nowe szanse dla wspólnych przedsięwzięć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *